Advocaat Mr T. Yilmaz

tyilmaz@mryilmaz.nl

Calandstraat 1 2521 AD Den Haag

T: 070 204 29 90  M: 06 38 21 24 12

 

Bekendmaking ex artikel 7.4 lid 2 sub f Voda

Mr. T. Yilmaz is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen